Paraschat haSchawua: Dewarim

כאשר אלוהים רוצה להפקיד בידי משה רבנו את גורל עמו ולהטיל עליו משימות שונות, טוען משה „לא איש דברים אנוכי“. כלומר שאינו רגיל לדבר. ואחר כך מוסיף משה להסביר שהוא כבד פה וכבד לשון, כלומר שהדיבור קשה עליו…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Matot-Masei

כבר דובר כאן על החטא של בני ישראל שזנו עם בנות מדיין בעת שחנו בשיטים. על המגיפה שהטיל אלוהים בעם ושקטלה עשרים וארבעה אלף איש. על פינחס, נכדו של אהרון הכוהן, שהרג את אחד מישראל ביחד עם אחת מדיינית ובכך השכיח את זעמו של האל…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Chukat

שכר ועונש. עמוק בנפשו של האדם, ואולי נכון יותר לומר בטבע האנושי מעוגן מעין ידע או חוש, המספק לו הכרה יסודית על אותו מנגנון שמנוות את הפעולות והמעשים שמתוגמלים בשכר לבין אלו שתוצאתם עונש…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Korach

הסיפור על קורח ועדתו ידוע. קורח, דודנם של משה רבנו ואהרן הכוהן הגדול, וחבורתו ועוד כמאתיים וחמישים ראשי אבות מבני ישראל, מתקוממים נגד שילטונם של שני האחים וטוענים לזכויות שוות ורוצים להשתתף בהנהגת העם. סופה של ההתקוממות מסתיים בכי רע. המתקוממים נענשים על ידי אלוהים. חלקם נשרף באש וחלקם נבלעים חיים באדמה…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Schlach lecha

בהמשך לפרשת השבוע שעבר, בהעלותך, שבו נגענו גם בתחילת חומש בראשית, עלה בדעתי שראוי להמשיך מעט בנושא זה, שכן פרשנות רש“י היא נופת צופים, ואחטא לקוראים אם לא אשתף אותם בהנאה שאני נהנה ממנה…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Behaalotcha

הנושא שנעסוק בו כאן השבוע אינו קשור ישירות לפרשת השבוע של השבוע הנוכחי. הוא קשור למעשה לכל פרשות השבוע, היינו לכל התורה. הנושא הנדון קשור באופן יחודי למילים הראשונות בהן פותחת התורה, בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ. אומנם כבר בעבר נדון כאן הנושא בהקשר לבריאת העולם, אבל חובה לחזור דווקא עכשיו לאותו נושא ולא לעסוק בפרשת בהעלותך. הסיבה לחריגה הינה לצערי פוליטית…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Naso

מתי שהוא בשחר ההיסטוריה של המין האנושי נוצר התא המשפחתי הקטן, המורכב מהאיש, מהאישה ומהצאצאים. בשלב מאוחר או מוקדם יותר – העיתוי אינו משמעותי – רכש האיש בעלות על האישה. מעתה ואילך היתה האישה בבעלותו היחידה של האיש שהיה גם בועלה היחיד…

Mehr …