Paraschat haSchawua: Bereschit

מאז ימי קדם, מאז החל האדם לעמוד על דעתו, להתבונן במה שסביבו, מעליו ומתחתיו, תהה מאיין בא כל זה, איך זה פתאום הכל נהיה וממתי זה כאן. מי יצר שמים וארץ, איך נוצר האדם. אגדות ומיתוסים התפתחו בקרב עמי האיזור שבו התגבש עם ישראל, איזור הסהר הפורה (מסופוטמיה) ומזרח הים התיכון…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Chaje Sara

במילים ספורות ובלשון פרוזאית מדווחת לנו התורה על מותה של שרה בגיל מאה ועשרים ושבע שנים. למרות גילה המופלג לא נפטרה שרה בגלל זיקנתה, אלא ככל הנראה בגלל ידיעה מרעישה שהגיעה לאוזניה. על כך עמדו כבר חז“ל, כאשר ראו סמיכות פרשיות בין סיפור העקידה לבין פרשת „חיי שרה“. „ומתה שרה מאותו צער, לפיכך נסמכה עקידה ל-ויהיו חיי שרה“ (מדרש רבה)…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Wajera

אומץ אזרחי הוא ערך שרוב בני האדם מחייבים ואף מעריצים. אדם שמגלה אומץ אזרחי זוכה להערכה של הציבור ואף לכיבודים מטעם השלטונות. ככל שלא נחייב את הערך הזה, אין דרך ללמד ולהנחיל אותו באמצעות שינונם של כללים, חוקים ואף לא של נורמות מוסריות. על מנת להבין ואולי אף לחקות התהגות שמבטאת אומץ אזרחי, אפשר להסתכל בהתנהלותם של אנשים הקרובים לנו. מי לנו מופת ראוי יותר לחיקוי מאשר אבי האומה אברהם…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Lech lecha

וַיֹּאמֶר ה‘ אֶל-אַבְרָם לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ… במילים אלה מתחילה הפרשה שלפנינו ובמילות פתיחה אלה מתחיל סיפורו של אבהרהם אבינו, ואפשר להוסיף, סיפורו של העם היהודי…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Haasinu

על נושאים מטפיזיים, כלומר עניינים שהם מעבר לעולם הגשמי והנסיון החושי, אין לנו מידע בלתי אמצעי וניתן לדון בהם רק באמצעות השימוש בהנחות. הוא הדין ביחס לאלוהים, שהוא מעבר לתפיסה האנושית. איננו יודעים מיהו או מהו וכן איננו יודעים את מהותו ואת תכונותיו. אנו יכולים רק להציג הנחה, שעליה אנו מנסים לבסס דעה ולאחר מכן לבחון אם התוצאה סבירה ומתאימה לגישה שלנו (או לאמונתנו) ואם היא עומדת במבחן החשיבה הביקורתית…

Mehr …