פרשת השבוע בחוג המשפחה: עקב

בהיסטוריה של עם ישראל צף ועולה מפעם לפעם רעיון הגאולה ותופס מקום בליבותיהם של בני העם ומביא לא אחת לפעילויות קולקטיביות של הקיבוץ היהודי. אין בתופעה זו משהו מיוחד, החורג מהשתלשלות אירועים הגיונית. ככלות הכל כאשר עם חי בתנאי כיבוש והשפלה או כאשר הוא חי בגלות בין עמים אחרים שאינם סובלנים כלפי פרטיו, הוא שואף להשתחרר ממצב זה וחולם על גאולה או אפילו פועל להשגתה. הגאולה מונעת לפעמים על ידי מוטיב דתי ומתורגמת בלשון הדת למלך המשיח כשליח האל…

Mehr …

Der Staatsanwalt und mein Neffe

dogan

Es ist schon vergessen. Der Staatsanwalt Celal Kara war einer der wichtigsten Figuren in meinem kafkaesken Prozess im Jahr 2010 in Istanbul. Er saß wie eine römische Statue auf derselben Höhe des Richterplatzes und spielte während des Prozess mit seinem Laptop. Der Gerichtssaal war überfüllt. Meine Freunde aus Deutschland und aus meiner Kindheit und die Vertreter der Presse waren da…

Mehr …