Paraschat haSchawua: Chajej Sarah

0
39

מערת המכפלה היא לא הנושא המרכזי בפרשה זו, אפשר אפילו לומר שהיא נושא משני בהתחשב בכל הנושאים הכבדים שאנו נתקלים בהם כאן…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: חיי שרה – תשע“א

אבל כידוע מערת המכפלה היא נושא חביב על הדרשנים, כי יש בה המון פנים ואפשר לספר אותו – והייתי אומר אפילו להמחיז אותו – בכל מיני אופנים. אפילו מי שלא מאמין שסיפורי התורה התרחשו במציאות ההיסטורית בדיוק כפי שהם מסופרים, יכול בהחלט להניח, שסיפור קניית המערה התרחש במציאות כמו שהוא מתואר.

אחזור בקצרה על המומנטים המרכזיים בהקשר שלנו. אברהם אבינו ידוע ומוכר כאיש אלוהים וודאי גם לא נעלם מהמעורבים בעיסקה, שאלוהים נתן לו „אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ.“ לא נעלם גם מעיני המעורבים שאברהם רדף אחר „כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם וְאַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר וְאַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר אַרְבָּעָה מְלָכִים“, על מנת להציל את אחיינו לוט ושסוף הקרב היה, „וַיַּכֵּם וַיִּרְדְּפֵם עַד-חוֹבָה אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל לְדַמָּשֶׂק, וַיָּשֶׁב אֵת כָּל-הָרְכֻשׁ וְגַם אֶת-לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב וְגַם אֶת-הַנָּשִׁים וְאֶת-הָעָם“. כלומר שאברהם היה מנהיג של יחידת לוחמים רצינית.

מהצד השני של העיסקה יש לנו את עפרון החיתי. החיתים הם זרים בארץ כנען. ארצם כידוע היתה בצפון, באיזור תורקיה. לכן אני לא מתפלא, שהחיתים רצו לבוא לקראת אברהם ואפילו להתחנף אליו. היה חשוב להם לתת לו את המערה חינם, בלבד שיישב בקירבם ויהיה חבר שלהם. בקושי הוא הצליח לשכנע את עפרון לקבל תשלום עבור המערה.

מה היה המוטיב העיקרי, שבגללו עמד אברהם על קנייה כדת וכדין. מהתמונה הכללית שמתקבלת על דמותו של אברהם אבינו אין ספק שהוא היה רודף שלום ונמנע עד כמה שאפשר מסיכסוכים. אין ספק שהוא רצה למנוע על ידי הקנייה סיכסוכים עתידיים באשר לבעלות צאצאיו (יצחק וישמעאל) על המערה.

מעשי אבות הם בדרך כלל, בהתאם לנסיון החיים של כלל האנושות, סימן לבנים. אצלנו יש לזה חשיבות מיוחדת במסורת ובהלכה: אומר אני שזהו יסוד היסודות של תורה שבעל פה שאין חס ושלום דבר מיותר בתורה ושכל מה שנכתב בתורה נכתב לדורות, וכעין מעשי אבות סימן לבנים, אומר אחד הפוסקים החשובים. מה הסימן שיש בהתנהלותו של אברהם אבינו לגבינו היום?

מה היה אומר אברהם אבינו, אילו ראה בחזונו, שעתיד להתעורר סכסוך דמים בין בני האחים יצחק וישמעאל על ההחזקה במערה. בעיקר אני שואל את עצמי, מה היה עושה אם היה יודע, שעתיד אחד מבניו של יצחק לקטול עשרים ותשעה מבניו של ישמעאל בתוך המערה?

אני יודע שזה עניין ישן. זה התרחש כבר בשנת 1994. אבל גם קניית המערה היא עניין ישן ובכל זאת אנחנו מתייחסים לזה, כאילו יש לנו על כך רישום עידכוני בטאבו. לכן אולי בכ“ז מוצדקת השאלה: אם אברהם אבינו היה יודע את העתיד לקרות האם בכלל היה קונה את המערה כאחוזת קבר למשפחתו?

שבת שלום