פרשת השבוע בחוג המשפחה: וארא

0
46

עם ישראל למוד נסיונות, טובים ורעים; כמו שאמר מי מחכמינו, בכל רע יש טוב ובכל אפילה יש קרן אור. אויבים ושונאים לא חסרו לעם ישראל בכל התקופות. אבל חשוב לזכור, שגם עוזרים ומצילים, גם אם לפעמים מעטים, נמצאו בכל העמים ובכל התקופות. אפילו בתקופה החשוכה ביותר לעמנו בעת החדשה, כאשר נעשה ניסון להכחיד את עם ישראל סופית, נמצאו בארצות פזורינו בני-נכר, שסיכנו את חייהם ואת חיי משפחותיהם בהחביאם ילדים יהודים ולא אחת גם מבוגרים. והיו גם מי ששילמו על נסיון זה בחייהם. במוסד יד ושם ניתן למצוא עדויות לרוב למעשי גבורה אלה…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: וארא

סיפור מכות מצרים מעורר שאלות קשות ואולי אף מביכות. לאחר שקם פרעה חדש בארץ מצרים אשר לא ידע את יוסף, היה מצב בני ישראל בכי רע. המצרים החלו לדכא את העברים, להערים עליהם עבודות קשות וחמור מכך, מלכם ציווה להטביע ביאור את כל הזכרים הנולדים למיעוט העברי. לא כל המצרים קיימו את מצוות פרעה. התורה מציינת שתי מיילדות מצריות, שהמרו את פי מלכם, לא ביצעו את הפקודה ולא הטביעו את הזכרים הנולדים. בכך סיכנו את חייהן. כאשר נודע לפרעה שנערים עבריים רבים נותרו בחיים, דרש מהמיילדות הסבר. חייהן היו תלויים על בלימה. אבל הן מצאו תירוץ שקשה היה לסתור אותו. הן הסבירו למלכם, שהנשים העבריות, שאינן מפונקות כנשים המצריות, חסינות יותר ויולדות עוד בטרם שמגיעה המיילדת. שתי נשים אמיצות אלה זכו לאיזכור שמן בתורה וכך הונצחו לידיעת כל הדורות.

אמנם רק שתי מיילדות אלה זכו לאיזכור מיוחד, אך אין ספק שמצרים רבים סיכנו אף הם את חייהם בעזרם לשכניהם העברים. הזכרים הנולדים לא היו מצליחים לשרוד, אם שכניהם המצרים לא היו מתעלמים מקיומם, אם לא היו מתעלמים מהחלטת המלך להמית את הנערים. ואין ספק שהיולדות ומשפחותיהן קיבלו גם תמיכה משכניהם, על מנת שיוכלו לשרוד.

פרעה ועמו נענשו בעשר מכות שהטיל עליהם אלוהים כעונש על סרבנותו של פרעה לאפשר לעברים לעזוב את מצריים. על פי המדווח בתורה, העונשים הוטלו על המצרים כקולקטיב, ללא הבחנה בין מצרי למצרי. מתעוררת השאלה בדבר אחריותו, אשמתו והענשתו של קיבוץ בני אדם (עם, אומה, מדינה) עבור מעשים שנעשו על ידי חלק מאותו קיבוץ. עד כמה שהדבר ייראה מוזר, דווקא הקולקטיב הגרמני, עמדתו והתנהלותו לאחר השואה, יכולים להאיר את הצד המוסרי ערכי של הבעייה. כידוע לא כל הגרמנים השתתפו במעשי הזוועה שבוצעו על ידי בני עמם בעת השואה וכמובן שלא בכולם דבקה האשמה. ובוודאי שלא ניתן להאשים כיום את הדור השלישי לאחר המלחמה במעשי הברבריות. ולמרות זאת קיבלו הגרמנים, גם בדור השני והשלישי אחריות למעשי אבותיהם. אחריות ולא אשמה וכמובן שללא האשמה לא ניתן ואף לא ראוי להעניש.

מכאן מתבקשת השאלה בעניין הענישה הגורפת שהונחתה על מצריים בעשר המכות. האם ומדוע נענשו כל המצרים על מעשיהם של פרעה וקלגסיו, כאשר נמצאו ביניהם גם חסידי אומות העולם.

אשר לענישה הקולקטיבית ניתן לנסות תשובה מניחה את הדעת. התורה מדווחת על המכה הראשונה, שבה נהפכו מימי מצריים לדם. מכה זו פגעה במצרים, אך מבני ישראל נחסך מפגע זה. היינו שבהטלת העונש נעשתה הבחנה בין העברים לבין המצרים. התורה איננה ספר היסטוריה וגם לא דוח חקירה משטרתי מפורט. לכן גם אם התורה אינה חוזרת ומציינת בכל מכה ומכה שהונחתה על המצרים, שהעברים לא נפגעו ממנה, אין ספק שהם אכן לא נפגעו. ניתן כמו כן להניח בוודאות, שכמו שהאל ידע להבחין בין המצרים לבין העברים בהטלת המכות, ידע להבחין גם בין המצרים לבין עצמם. לא יהיה הגיוני להניח, שכל המצרים נפגעו מהמכות, כי במקרה כזה היו נפגעות גם שתי המיילדות שצויינו כצדיקות ושאר המצרים שלא היה עוול בכפם. אבל גם אותם מצרים שלא חטאו ולא נענשו לא ניתן לפטור מאחריות למעשים שנעשו בשם עמם. השאלה היא מה פירושה של אחריות זו, במה היא מתבטאת לבד מהודאה מילולית בקבלת אחריות.

את התשובה לשאלה זו ניתן למצוא בפסוקים המסיימים את תקופת השיעבוד המצרי: המדובר בשילומים שקיבלו בני ישראל מהמצרים בצאתם ממצריים. וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ  כִּדְבַר מֹשֶׁה, וַיִּשְׁאֲלוּ מִמִּצְרַיִם כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב וּשְׂמָלֹת וה‘ נָתַן אֶת חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְרַיִם וַיַּשְׁאִלוּם (שמות יב, לה). בהמשך מוסיף הכתוב: וַיְנַצְּלוּ אֶת מִצְרָיִם. רומז הכתוב על הניצול הנמשך שניצלה מִצְרָיִם את בני ישראל ועל הקשר לרכוש ששאלו בני ישראל משכניהם המצרים.

הנה כי כן, נשיאת אחריות לא ניתן לפטור במס שפתיים. הקולקטיב המצרי נשא בתשלומים, כשם שכל העם הגרמני קיבל על עצמו אחריות למעשים שעשה עמם, למרות הצדיקים הרבים שנתגלו בזמן השואה.

בדומה לזה ניתן אולי להשיג, שכל יהודי ישראל החיים עימנו כיום, אחראים לעוולות הנעשות על ידי המדינה בשם העם.

שבת שלום

לעיון בכל פרשות השבוע של ד”ר מילר:

http://www.rabbi-miller.com