Our common values must be secured by common laws

Appeal to the European Institutions – Felhívás az európai intézményekhez…

http://www.iprotest.hu/
[Deutsch]

Dear Friends,

We the undersigned are members and supporters of the democratic movements that fought against the Communist regimes in Central and Eastern Europe — fought for our nations to join the community of European democracies. We can never forget the risk of losing basic rights to power-hungry governments.

This time, the destruction of democracy’s guarantees is enfolding right before the eyes of the European Union, the very alliance founded to ensure that respect for our common values remains indivisible.

Today, the goal of a Europe united in liberty is in grave danger. What the European Union meant to prevent, and what many thought to be impossible, has now materialized: a full-fledged illiberal democracy inside its own borders — in Hungary, an EU member state since 2004.

Just 20 years after communism collapsed, Hungary’s government, though elected democratically, is misusing its legislative majority to methodically dismantle democracy’s checks and balances, to remove constitutional constraints, and to subordinate to the will of the ruling party all branches of power, independent institutions, and the media.

We turn to the European Parliament, the European Commission, and the European Council, as well as to all European governments and political parties that care for Europe’s true unity. We call on you to take resolute action to keep our Europe of democracy on track!

It is untenable that binding EU criteria only apply to the economy of member states. It is indefensible that we set benchmarks of compliance with democratic values only until a nation joins the Union, but stand baffled when those values are blatantly disregarded in a member state.

Our hard-won freedoms need to be made accountable! There exist no common European democratic values if they are not served by a common European law.

We ask the European Institutions not to repeat the mistake that was committed in Hungary: respect for our common values must not be jeopardized for the sake of party political fights or the mistaken prestige of the rotating European Presidency. Conservatives, Social Democrats, Liberals and Greens must unite, just as we the undersigned have, in developing a forward-looking defence against the demolition of Europe’s shared democracy.

Censorship anywhere in Europe is censorship everywhere; the removal of constitutional constraints holds all our nations hostage; the denial of basic rights in one country humiliates all Europeans. Any member nation’s shaken trust in Europe’s capacity to stand up for democracy will lead to further charges of „democracy deficit“ at the European level, and will end up in a global mistrust for Europe’s democratic vocation.

We call on European Parliamentarians and Commissioners, on Europe’s governments and parties to build clear standards of compliance with the values of democracy: pluralism, freedom of speech, individual liberties, separation of powers, and independence of justice. The European Institutions should be able to name and shame the transgressors, so that our nations may continue to look to the Union for guidance in their daily struggle to keep freedoms alive.

To sign: http://www.iprotest.hu/

Issued by – Kibocsátók:

Attila Ara-Kovács
Stephan Bickhardt
Kathrin Bickhardt-Schulz
Marianne Birthler
Martin Böttger
Martin Butora
György Dalos
Gábor Demszky
Christian Dietrich
Frank Ebert
Smaranda Enache
Zsuzsa Gáspár
Konstanty Gebert
Joachim Goertz
Árpád Göncz
Éva Cs. Gyimesi
Christian Halbrock
Miklós Haraszti
Katrin Hattenhauer
Václav Havel
Gerold Hildebrand
Róza Hodosán
Milan Horáček
Dorothea Höck
Péter Hunčik
Christian Jansen
Christoph Kaehler
Agneša Kalinová
Gisela Kallenbach
Wojciech Kamiński
László Kasza
János Kenedi
Michael Kleim
György Konrád
Ferenc Kőszeg
Ivan Krastev
Miroslav Kusý
Júlia Lángh
Doris Liebermann
Bálint Magyar
Wojciech Maziarski
Markus Meckel
Adam Michnik
Rudi Molt
Petra Morawe
Rainer Müller
Wolfgang Obermair
Iván Pető
Andrei Pleşu
Catrinel Pleşu
Gerd Poppe
László Rajk
Lutz Rathenow
István Rév
Tom Sello
Barbara Sengewald
Matthias Sengewald
Julia Sherwood
Jiřina Šiklová
Martin M. Šimecka
Marta Šimeckova
Hans Sinn
Aleksander Smolar
Tamás St. Auby
Sándor Szilágyi
Wolfgang Templin
Petr Uhl
Esther-Marie Ullman-Goertz
Matthias Voigt
Reinhard Weißhuhn
Henryk Wujec

Kedves Barátaink,

Az alulírottak részt vettek a közép- és kelet-európai kommunista rendszerek elleni demokratikus ellenzéki mozgalmakban. Azért harcoltunk, hogy nemzeteink csatlakozhassanak az európai demokráciák közösségéhez. Nem feledtük el, hogy hataloméhes kormányzatok képesek elrabolni az alapvető jogokat.

Ezúttal egyenesen az Európai Unió szeme láttára rombolják le a demokrácia garanciáit, holott ezt a szövetséget éppen annak a biztosítására hozták létre, hogy közös értékeink oszthatatlanok maradjanak.

Súlyos veszélybe került a szabadságban egyesült Európa célkitűzése. Megtörtént az, amit az Európai Unió hivatott megakadályozni, és amit sokan elképzelhetetlennek tartottak: az Unió határain belül, a 2004 óta tagállam Magyarországon, felszámolták a liberális demokráciát.

Mindössze húsz évvel a kommunizmus bukása után Magyarország egyébként demokratikusan megválasztott kormánya, visszaélve törvényhozási többségével, módszeresen leépíti a demokrácia fék- és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmányos korlátokat, és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézményeket és a sajtót.

Az Európai Parlamenthez, az Európai Bizottsághoz és az Európai Tanácshoz fordulunk, továbbá minden olyan európai kormányhoz és párthoz, amelyek számára fontos Európa igazi egysége. Erőteljes fellépésre kérjük Önöket annak érdekében, hogy a demokrácia Európáját ne téríthessék el céljától.

Tarthatatlan, hogy kötelező európai normák csak a gazdaság területén alkalmazhatók a tagállamokra. Védhetetlen, hogy csak a csatlakozás előtt álló országoknak szabunk mércét a demokratikus értékek betartására, de zavarodottan szemléljük csupán, ha egy tagországban nyíltan semmibe veszik ezeket az értékeket.

Számonkérhetővé kell tennünk a nehezen kivívott szabadságjogokat! Közös európai értékrendünk csak akkor valóságos, ha közös jogrend is védelmezi.

Kérjük az európai intézményeket, hogy kerüljék el a Magyarországon elkövetett hibát: ne áldozzák fel a közös értékek tiszteletben tartását pártpolitikai csatározások vagy a soros európai elnökség vélt presztízse kedvéért. A konzervatívok, szociáldemokraták, liberálisok, zöldek fogjanak össze — ahogyan e felhívás aláírói tették — s fejlesszenek ki távlatos védelmet Európa közös demokráciájának lerombolása ellen.

Ha valahol cenzúra van Európában, akkor mindenütt az van; az alkotmányos korlátok ledöntése minden más nemzetet túszul ejt; az alapjogok megtagadása egy országban minden európai polgárt megaláz. Ha akár egyetlen nemzet bizalma is megrendül az iránt, hogy Európa képes megvédeni a demokráciát, az a „demokrácia-deficit“ újabb vádjához és végül Európa demokratikus küldetésének globális kétségbe vonásához vezet.

Felszólítjuk tehát Európa parlamenti képviselőit, biztosait, kormányait és pártjait, hogy állítsanak fel világos normarendszert a demokratikus értékek — a pluralizmus, a szólásszabadság, az egyéni jogok, a hatalmi ágak elválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége — tiszteletben tartására. Az európai intézményeknek képessé kell válniuk arra, hogy megnevezzék és megszégyenítsék a normák áthágóit, s így nemzeteink továbbra is az Unióhoz fordulhassanak iránymutatásért a szabadságjogok megőrzéséért vívott mindennapi harcukban.