Paraschat haSchawua: Tasria-Metzora

0
45

בשנים האחרונות רווח השימוש במילה זחוח, זחיחות. מדובר בדרך כלל על פוליטיקאים, שדעתם זחוחה עליהם, כלומר במלים פשוטות שהם יהירים ושוויצרים ולא שמים…

 

פרשת השבוע בחוג המשפחה: תזריע-מצורע


האם חזו חכמינו ז“ל את ההתפתחות הנפסדת הזאת, שכן במקומות מספר הם הזהירו על כך. במידרשים על מקומות שונים בתורה הם ממשילים את המשל הבא:
„שאם תזוח דעתו של אדם, אומרים לו: יתוש קטן קדמך במעשה בראשית“. במילים אחרות: שאם מישהו מתמלא יוהרה או גאווה (בעברית קלה – מתחיל להשוויץ), אומרים לו, רגע רגע, תרגע, בסך הכל אתה פחות חשוב מיתוש קטן. היתוש חשוב ממך, הוא נברא לפניך.

גם בהקשר עם דיני טומאה וטהרה של היולדת שואלים חז“ל: למה מנתה התורה קודם את כללי הטהרה של הבהמה ורק לאחר מכן את כללי ההיגיינה של הנשים בעת הלידה או הווסת? כי אם הבן-אדם ישכח שהוא בסך הכל אחד בתוך חברה אנושית של שווים, אז נא להזכיר לו, שהשקצים והרמשים קדמו לו.

אם נעזוב את הפוליטיקאים, שעליהם בקושי ניתן לומר מילה טובה ונפנה לכלל ישראל, ייתכן שיש לישראלים סיבה להשוויץ בהרגלי ההיגיינה שלהם לעומת הרגליהם של עמים אחרים. כלומר שאנחנו נקיים יותר. אני אישית מטיל ספק בכך, שבימינו אנו, הישראלי המצוי נקי יותר מההולנדי המצוי או מהצרפתי המצוי, אם כי אני חושד שבעיקרון יש משהו אמיתי בדעתו של הישראלי המשוויץ.

למה אני מתכוון? אני מתכוון להרגלי ההיגיינה של עם ישראל, שהעביר אותם במשך אלפי שנים מדור לדור והפכו כמעט למשהו גנטי.

לדוגמה: בימי הביניים המאוחרות והחשוכות, בין שנת 1346 לבין שנת 1361 פקדה את אירופה מגפת הדבר, שבאה גלים גלים וקיפדה את חייה של רבע מהאוכלוסייה. 25 מיליון בני אדם מתו והמגפה קיבלה את הכינוי „המוות השחור“. והנה תופעה מעניינת ומוזרה, היהודים כמעט שלא נדבקו במחלה. את הסיבה לכך מסבירים בהרגלי הניקיון של היהודים. אין טעם להתעמק ב-למה ואיך. עובדה!

הנוצרים, שלא הבינו את התופעה המוזרה, שדווקא היהודים ברובם ניצלו מהמגיפה, העלילו עליהם, שהם הרעילו את בארות המים, על מנת להשמיד אותם. הם חוללו פרעות איומות במרכזים יהודים רבים באירופה. לנוצרים ולאנטישמים היה נוח מאד להאשים את היהודים ולעשות אותם שעיר לעזאזל, לטבוח בהם ובאותה הזדמנות לבזוז את בתיהם.

משה נתן לבני ישראל חוקים, שחייבו אותם באיומי עונשים לשמור על כללי היגיינה. בלשון התורה כללי טומאה וטהרה. לענייננו לא חשוב, מה היתה הסיבה לאותם כללים ומה מידת ההיגיון והנחיצות שלהם. חשוב לזכור, שבניגוד לעמים אחרים, שאם בכלל היו להם כללים בנושאי היגיינה, הם נגעו רק לחוגים מצומצמים, כמו חוגי הכהונה. ואילו בעם ישראל נגעו החוקים האלו לכולם וכל איש או אשה בישראל נצטוו לשמור עליהם בקפדנות.
מה הקשר בין הרגלי ניקיון לבין חוקי דת אלוהיים?

משה רבנו הבין את ההווה והבין גם את העתיד, וידע שיש עניינים, שחובה לתת להם גושפנקה או תוקף של צו-אלוהי, על מנת שיחדרו עמוק לתודעה, או כמו שאומרים היום, שיצרבו את התודעה, על מנת שיחזיקו מעמד ויקויימו. אלה היו בעיקר עניינים, שמטרתם היתה להבדיל את עם ישראל משאר העמים, כמו למשל גם עניין שמירת השבת.

כולנו מכירים את האימרה: יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. על אותו משקל ניתן לומר: יותר מששמרו ישראל על כללי ההיגיינה, שמרה ההיגיינה על ישראל.

ואם יש כיום אנשים הטוענים, שכללי ההיגיינה של האישה בעת הווסת או הלידה הם כללים שעבר זמנם, זה עניינם שלהם, ואם יקיימו אותם, מה טוב, ומי שלא יקיים אותם, שיהיה בריא.

שבת שלום