Paraschat haSchawua: waJechi

עם פרשה זו מגיע חומש בראשית לסיומו ומגיעה גם פרשת האבות לסיומה. למעשה מה שמרתק במיוחד בתנ“ך ובעיקר בספר בראשית הוא סיפור האבות, כי בהתאם לסיפור זה נתייחס עם ישראל לאבות אלה ועל זה בנוייה האמונה בעם היהודי כעם בעל מוצא אחד…

Mehr …

Paraschat haSchawua: waJigasch

נער החלומות יוסף נמצא המצרים. הוא מצליח לפתור לפרעה מלך מצרים חלומות, שמעידים על בואם של שנים פוריות ואחריהם שנים רזות, כלומר שנות רעב. פרעה מבין שיוסף הוא איש חכם וממנה אותו לשר החקלאות ומפקיד בידיו את אגירת המזון בשנים הראשונות ואת חלוקת המזון לאוכלוסייה הרעבה בשנות הרזון. יוסף עולה לגדולה בגולת מצרים, הוא נעשה למישנה למלך, והוא מביא בעיקבותיו את כל בני ישראל, כלומר יעקב ובניו, לגולה…

Mehr …

Paraschat haSchawua: waJeschew

השבוע מתחילים לקרוא את הסיפור הגדול על יוסף. נער החלומות שנמכר לעבד ומגיע בסופו של דבר למשרה הרמה ביותר בחצרו של פרעה מלך מצרים. כדאי בהחלט לקרוא ולהתעמק. ועוד נגיע אליו בפרשות הבאות. היום נתעכב על הסיפור של יהודה ותמר…

Mehr …

Paraschat haSchawua: waJetze

מי לא זוכר את השיעור בתורה על סולם יעקב? כל התלמידים התבקשו לצייר את יעקב הישן ואת הסולם, שבו עולים ויורדים מלאכים. זה היה או בשיעור תנ“ך או בשיעור ציור, וזה היה ממש כיף. הילדים ישבו מרוכזים ונתנו לדמיון שלהם לפעול והמורה התהלך בין השולחנות, הסתכל פה ושם, העיר פה ושם ונהנה מהשלווה…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Toldot

כולנו מכירים את האימרה „אתה בחרתנו מכל העמים“, שמופיעה בתפילה. ובנוסח זה או אחר בתנ“ך. שאלה: איך אנחנו אמורים להבין את רעיון הבחירה? תשובה על כך נקבל בסוף הדיון בפרשת תולדות…

Mehr …

Paraschat haSchawua: VaJera

רשה זו ממשיכה לספר את קורות אברהם אבינו. אברהם הוא לא רק הדמות המרכזית בחומש בראשית, עד שאמרו חכמינו, שכל ספר בראשית הוא רק מסגרת לאברהם ושרק בגללו נכתב חומש זה, אלא הוא הדמות המרכזית בתולדות עמנו. ולכן האירועים או הסיפורים הקשורים באישיותו הם חומר לדיונים ולפרשנויות בלי סוף. אני יכול לנגוע רק במספר מצומצם של הסיפורים וכמובן שאי אפשר לתת כאן תיאור מקיף של כל הדעות והפירושים…

Mehr …