Paraschat haSchawua: Miketz

0
48

פרשה זו, כמו בפרשות נוספות בספר בראשית, אננו נתקלים בהרבה סיפורי חלומות. יש מי שמכנה חומש זה חומש החלומות.

פרשת השבוע בחוג המשפחה: מקץ

הבעייה עם החלומות האלה היא, שהרבה אנשים לא יודעים איך להתייחס אליהם. האם אלה נבואות, ראיית העתיד? השפעות של כוחות עליונים? סתם מעשיות?

בספר קוהלת, שנכתב בהתאם למסורת על ידי שלמה המלך, כתוב „חלומות שוא ידברו“. כלומר שהחלום מטעה. במילים יותר פשוטות. מי שמסתמך על החלום הוא סתם אוויל. קוהלת אומר את זה, כי הוא יודע, שהרבה אנשים אוהבים לתלות בחלום כל מיני השערות.

חכמינו זכרונם לברכה התבטאו בצורה יותר פסיכולוגית. „במה שהאדם מהרהר ביום, מראים לו בלילה“. הם הביאו גם דוגמאות: למשל כששר המשקים מספר את חלומו ליוסף, הוא מספר שכוס של פרעה בידו. שר האופים חולם, שבידו „מאכל פרעה מעשה מאפה“.

וגם פרעה חולם על שבע הפרות שעולות מן היאור. למה יאור? כי היאור, הנילוס, הוא מקור החיים של המצרים. מי הנילוס מאפשרים חקלאות ואספקת מים. כי במצרים אין גשמים. וכמובן שפרעה חושב כל הזמן על הדבר הכי חשוב לו, וזה היאור ולכן הוא גם חולם על היאור.

אבל חשוב לזכור, שההתנבאות על העתיד, כלומר לחזות את מה שיקרה (לא במובן הזה כמו הרצל שצפה את תקומת מדינת היהודים), מנוגד עקרונית לדת היהודית. כל הנושא של בחירה עצמית, שעליה מבוססת הדת, כלומר שכל אדם יכול לבחור בטוב וברע, כלומר באם רצונו להיות אדם טוב או רשע (זה כתוב במספר מקומות בתורה), אין לה משמעות אם אפשר לצפות את התנהגות האדם מראש. כמו כן אם מגיד עתידות יודע את מה שיקרה, בשביל מה בכלל להתאמץ ולעשות משהו?

חכמינו מאמינים כמובן בנבואה שהיתה קיימת בזמנו. אבל אנחנו חייבים להבין שאחרי הנביא האחרון שמוזכר בתנ“ך לא קמו יותר נביאים לעם ישראל. ומה שנוגע לנבואה מעניין לראות את גישתו של הרמב“ם, שהוא גדול הפוסקים שקמו לעם מאז משה רבינו. הוא הסביר, שהנבואות, החזונות הנבואיים, הם חלומות שמתרחשים במוחו של האדם, בדמיון. כך למשל גם המאבק בין יעקב אבינו לבין המלאך, לא התקיים לדעתו במציאות, אלא היה חלום נבואי שיעקב ראה בחזונו. לעומתו טען חכם אחר, שהסבר זה לא מתקבל על הדעת, מאחר שיעקב נפגע בירכו והיה צולע בעיקבות פגיעה זו. זאת אומרת שהמאבק היה במציאות. אבל הבן של הרמב“ם משיב על כך בהסבר מאד מאד חדשני. הוא הולך בדרך המקובלת עכשיו בפסיכולוגיה וברפואה המודרנית. בהתאם לתובנות של הרפואה המודרנית יש תהליכים פסיכו-סומטיים, כלומר שמשהו מתרחש בדמיון ומשפיע באופן פיזי על הגוף. כל אחד מאיתנו כבר חווה את זה, שהוא חלם שהוא נרדף והוא רץ מהר-מהר וכשהוא מתעורר הוא מתנשף כמו קטר. מכל מקום דבר אחד ברור, שתהליכים נפשיים יכולים להשפיע על המצב הפיזי של גוף האדם.

לחשוב שכבר לפני אלף שנים ויותר הבינו חכמינו תהליכים שנחשבים עכשיו לחדשותיים, זה ממש מדהים.

שבת שלום

פרשות השבוע חומש בראשית