Paraschat haSchawua: beMidbar

פרשה זו עוסקת בעיקר במפקד שנערך לבני ישראל במדבר ובמיקומם של השבטים מסביב למשכן בעת חנייתם. בהתאם למפקד נמנו למעלה משש מאות אלף גברים יוצאי צבא מבן 20 שנה ומעלה. כלומר ביחד עם הנשים ועם הצעירים יותר, אנחנו מגיעים לפחות לשני מיליון בני אדם…

 פרשת השבוע בחוג המשפחה: במדבר

זהו מספר עצום. אין ספק! יש מבקרים הטוענים, שמי שכתב את התורה או חלקים ממנה, פשוט הזה דברים מליבו, או אפילו המציא אותם על מנת „לעבוד“ על קהל הקוראים, ובכלל זו דוגמה, שאי אפשר לקחת את התורה ברצינות. כי לא יעלה על הדעת, ששני מיליון בני אדם הסתובבו 40 שנה במדבר.

התשובה שלי לכך היא פשוטה: האם מספר זה או אחר של יוצאי מצרים משנה משהו מהאזהרה „לפני עיוור לא תתן מכשול“, או מהמצווה „כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו עליך לעזור לו“? ויש עוד מאות מצוות כאלה ואחרות בתורה. אז מה איכפת לי, אם כך וכך ירדו ממצרים. ואם זה ייתכן או לא ייתכן. אני יכול לחיות עם הספק או עם הקיטרוג הזה.

ויותר מכך. לכל הספקנים והמבקרים האלה אני אומר: האם כבר קיימתם את כל הצווים המוסריים הכתובים בתורה? האם לקחתם ברצינות (לא רק אתם, אלא כל עם ישראל) את עניין הצווי „לא תונו את הגר?“ האם אתם מתחשבים ביתומים, באלמנות ובעניים כמו שמצווה התורה? האם כל הכללים האלה מאבדים מחשיבותם בגלל השאלה, באם מספר יורדי מצרים היה כזה או אחר? או באם העולם נברא בשישה ימים, או לפני חמש אלפים שבע מאות שנה?

יש כאלה, המנסים להוכיח, שכל הנסים הכתובים בתורה, ניתנים להסבר בצורה מדעית. ידוע על איזה פיזיקאי שפירסם ספר שבו הוא כביכול מוכיח, שהעולם נברא בשש תקופות, המקבילות לששת הימים שבתורה, והימים הם ימים אבל לא במובן שלנו של 24 שעות ביממה. או למשל הנסיון להוכיח, שמשה אכן העביר את בני ישראל בים ביבשה. כלומר שבהתאם לכל מיני חישובים קוסמולוגים נוצר אז מצב, שהים התייבש לזמן קצר, שעה שבני ישראל עברו בו.

הנסיונות האלה ונסיונות אחרים להסביר תופעות חריגות, הנעשים על ידי אנשים שחושבים את עצמם לדתיים או מאמינים שהם עושים בזה שרות לדת, הם נסיונות עקרים של חסרי אמונה וחסרי תבונה; הם חושבים שהם חייבים לתת חיזוק למעשיו של בורא עולם, להסביר אותו, כאילו הם תועמלנים שלו, הם פשוט לא הבינו את התורה. כבר אמרו גדולי חכמי היהדות (בין השאר גם הראי“ה קוק), שהתורה איננה ספר היסטוריה, ולא ספר ללימוד הפיזיקה וכיוצא בזה. יש בתורה מסרים סוציאליים ומוסריים חשובים ביותר וזה עיקרה. אפילו בתקופתנו, שבה הדמוקרטיה והנאורות הגיעו לחלק מבני המין האנושי (כולל חלק מעם ישראל), יש מה ללמוד מתורת משה.

אחד מגדולי הוגי הדעות של דור ההורים שלי, שממנו למדתי רבות, ניסח באופן קולע את הדרך שבה אני לומד ומבין את התורה: מעבר לאינפורמציה הפשוטה הניתנת לנו בתורה, ניתן ללמוד דברים המשתמעים מהפשט, כלומר מהטקסט הפשוט ויש דברים, אשר פרשנים וגם דרשנים חושפים אותם מתוך הדברים האמורים במפורש. מכל מקום, וזו דעתי, התורה, בין אם ניתנה על ידי משה מפי הגבורה, בין אם נכתבה על יד עזרא הסופר או בכל דרך אחרת, לא ניתנה ליודע סוד, לאנשי קבלה או למיסטיקנים ותמהונים שיסבירו לנו אתה. היא נכתבה, כאמר חז“ל, בלשון בני אדם.

שבת שלום