Paraschat haSchawua: VaJera

רשה זו ממשיכה לספר את קורות אברהם אבינו. אברהם הוא לא רק הדמות המרכזית בחומש בראשית, עד שאמרו חכמינו, שכל ספר בראשית הוא רק מסגרת לאברהם ושרק בגללו נכתב חומש זה, אלא הוא הדמות המרכזית בתולדות עמנו. ולכן האירועים או הסיפורים הקשורים באישיותו הם חומר לדיונים ולפרשנויות בלי סוף. אני יכול לנגוע רק במספר מצומצם של הסיפורים וכמובן שאי אפשר לתת כאן תיאור מקיף של כל הדעות והפירושים…

Mehr …

פרשת השבוע בחוג המשפחה

מאז ימי עזרא, לפני כאלפיים וחמש מאות שנה, נהוג בבתי הכנסת לקרוא את פרשת השבוע ולפרש אותה. חמשת חומשי התורה מחולקים לכ- 50 פרשות, כך שבמחזוריות שנתית קוראים את כל התורה כולה.

Mehr …