פינחס – פרשת השבוע

משהו השתבש בסיפור בין אלוהים למשה. אחרי כל התלאות שעברו בני ישראל במשך ארבעים שנה במדבר, הגיע הזמן להתכונן לכניסה לארץ המובטחת. ואז פתאום, ללא התראה מוקדמת, אומר אלוהים למשה: עֲלֵה אֶל הַר הָעֲבָרִים הַזֶּה וּרְאֵה אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל. יג וְרָאִיתָה אֹתָהּ וְנֶאֱסַפְתָּ אֶל-עַמֶּיךָ… (במדבר פרק כז)…

Mehr …

בלק – פרשת השבוע

סיפורו של בלעם בן בעור הוא יצירה סיפרותית מיוחדת ביופייה. הסיפור כולו מעלה תהיות ושאלות רבות וכבר חכמי התלמוד ראו בסיפור סתירות, צדדים מוזרים, שאינם תואמים את סגנון ונוסח המקרא. לכן הביעו את הסברה, „משה כתב ספרו ופרשת בלעם“ (מסכת בבא בתרא יד ע“ב). כלומר שמשה רבנו כתב את התורה ובנוסף, כנראה לא בהקשר או ברצף אחד איתה, את סיפורו של בלעם, לו מוקדשת פרשת בלק…

Mehr …

חוקת – פרשת השבוע

רבי חייא, אחד מגדולי האמורים הראשונים, מליץ יושר על ממלכת פרס ומדי: „דאמר ר‘ חייא בר אבא, מלכי מדי תמימים היו, ואין להקב“ה עליהן, אלא שעבדו עבודה זרה שקבלו מאבותיהם בלבד“ (מדרש אגדה, תנחומא, פרשת חוקת סימן כז)…

Mehr …

קורח – פרשת השבוע

מאז יציאת מצרים חלפו אלפי שנים וניתן היה לחשוב שהדיון בעבודת האלילים איננו אקטואלי עוד. כידוע עבודת האלילים היתה נהוגה עד סוף ימי הבית הראשון. למרות שבית המקדש היה קיים ובו השכינה, והכוהנים עבדו את ה‘ כפי שנצטוו בתורה, אבל ברוב הערים שמחוץ לירושלים, תחת כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן ניצב פסל שייצג אלוהות אלילית ושימש תחליף או תוספת לעבודת ה‘. גם בבירה עצמה לא חסרו תופעות מסוג זה…

Mehr …

שלח לך – פרשת השבוע

התורה אינה ספר היסטוריה. על כך כבר דובר רבות, לא רק באתר זה, כי אם גם על ידי חכמי ישראל מאז ומתמיד. מאחר שהתורה מלאה קטעי-מידע ורמזים, שסיבתם אינה ידועה לנו, רבו המפרשים והמסבירים.
גם הסיפור על מִרְיָם אַהֲרֹן ומשה ועַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח (במדבר יב, א)…

Mehr …

בהעלותך – פרשת השבוע

על מצוות שונות הנראות חסרות טעם, כמו למשל הדלקת נר בבית המקדש, הקמת משכן לאלוהים, הקרבת קורבנות, הילכות שחיטה, אומר המדרש כשהו מסביר את עניין השחיטה: „וכי מה איכפת לו להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף (בראשית רבה פרשה מד א). לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות“…

Mehr …

בהר, בחוקותי – פרשת השבוע

לפחות מזה מאתיים שנה, וכנראה שכבר זמן רב לפני כן, קיימים ביהדות זרמים שונים, כאשר לכל זרם פוסקי הלכה שאינם תמימי דעים עם הזרמים האחרים. יש המקלים ויש המחמירים ובין אלו ואלו קיימים גוונים כמספר צבעי הקשת. איך ידע האדם החושב, זה השואף להחליט בעצמו על דרכו בחיים ואינו מסתמך בעיניים עצומות על הוראות משפחתו או מוריו, מהי הדרך אשר ילך בה…

Mehr …

אמור – פרשת השבוע

מאז שניתנה תורה מנסים המאמינים לפרש עניינים בלתי מובנים בדרך כביכול רציונלית. למשל מדוע בעלי חיים מסויימים הם כשרים ואחרים טמאים. אחד ההסברים המדרשיים של חז“ל: „אמר הקב“ה שור נרדף מפני ארי, עז נרדף מפני נמר, כבש מפני זאב, לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפין, שור או כבש או עז…“ כלומר שהטורפים אינם מתאימים להיות מוגשים על שולחן המלך. חז“ל המשיכו לפתח את הרעיון (ויקרא רבה פרשה כז), „מה הוא רחום הייה אף אתה רחום“…

Mehr …