Paraschat haSchawua: Nizawim – waJelech

במשימה שקיבלתי על עצמי בדפים אלה אני רואה את עצמי אמנם כדרשן ובפירוש לא כמטיף, אבל לפעמים אני חש צורך להטיף. ואחד הדברים שאני רואה אותם כמשימה ומוכן להטיף להם, הוא רעיון הרציוליות של דת ישראל. זאת משום החשש שלי, שברגע שהמאמינים לא יקלטו את עניין הרציונליות, תיפתח הדרך לאמונות טפלות ואז, כן מה אז? אז אני לא יודע מה ההבדל עוד בין דת ישראל לדתות אחרות ובעיקר אני לא רואה אז את ההבדל בין הדת שלנו לכל מיני אמונות שנגועות בסממנים אליליים…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Ki teze

„כי האדם עץ השדה“ הוא שיר יפה, שהולחן עם מנגינה שקטה ונוגה ונעים לשמוע אותו ולשיר אותו. זה משהו כמו Evergreen כשנכנס לראש מתנגן מעצמו ולא מרפה ממך. שר אותו שלום חנוך והלחין אותו נתן זך. מי שלא מכיר אותו, ימצאנו ב- Youtube.

Mehr …

Paraschat haSchawua: Matot – Masej

בשתי פרשות אלה יש הרבה נושאים מעניינים, שאפשר לדון בהם: התחנות של בני ישראל במדבר; ירושת נשים, דהיינו בנות צלופחד; התנחלות שנים וחצי השבטים בעבר הירדן; המלחמה במדיינים; גבולות הארץ המובטחת המשתנים מהבטחה להבטחה ועוד…

Mehr …