Paraschat haSchawua: Korach

אמנם כבר דנו באחת הפרשות הקודמות בנושא הקדושה, אבל כדאי לחזור לנושא, מפני שכאן מתבהרת גישה שונה לנושא. בקיצור ולעניין: קורח ועדתו מתקוממים נגד מנהיגותו של משה. קורח גם רוצה להנהיג. הרי הוא גם משבט לוי ובן-דוד של משה, אז למה שלא תהיה גם לו זכות להנהיג?…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: קורח

בעיקר שלשיטתו משה הכניס אותם במדבר לצרות. בעצם זה מצידו די לגיטימי. מכל מקום זה לא חטא. אלא שמה שמדהים את משה, זה הנימוק של קורח:
כָל-הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם יְהוָה.

הגישה הזו היא הקוטב השני לעומת הגישה הידועה לנו מדברי משה ומדברי אלוהים. כי מה אומרת התורה:
וַעֲשִׂיתֶם אֶת-כָּל-מִצְוֹהתָי וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם.

כלמור שעל מנת להיות קדושים, בני ישראל חייבים לקיים את כל מצוות ה‘. הקדושה היא לא אוטומטית בזכות זה שבן אדם נולד לעדה קדושה. זה לא עניין של גזע קדוש, של עם קדוש, של עם שמרגע שנבחר על ידי אלוהים ללכת בדרכיו, הוא קיבל עטיפה של קדושה שמגנה עליו בגלל עצם היותו קדוש.

ומאחר שאין בן-אדם שיכול קיים את כל המצוות באופן טוטאלי, אין גם צ’אנס, שיהיה קדוש. המסר של התורה הוא השאיפה, ההשתדלות לקדושה, להתקרב עד כמה שאפשר, בלי סיכוי להגיע למעמד זה, כי – כמו שכבר הסברתי פעם – הקדושה היא תואר ששמור לאלוהים בלבד.

הגישה של קורח אומרת, שמאחר שכולנו קדושים, אנחנו לא חייבים להתאמץ יותר. אומנם אנחנו מקיימים את המצוות, אבל זה לא תנאי להשגת עליונות לעומת עמים אחרים או לעומת אנשים אחרים.

משה נדהם, כי הבין, שגישה זו מסכנת את כל הקונצפציה של הדת היהודים. התוכן האמוני של הדת היהודית הוא קיום המצוות.

גישה זו של קורח נפוצה גם בימינו, ובעיקר, מה שמפליא במיוחד, בקרב חוגים חילוניים. יהודים ישראלים הרחוקים ת“ק פרסה מהדת היהודית, דוגלים בקדושה בנוסח קורח. ראשי ממשלות ישראל של השנים האחרונות ופוליטיקאים אחרים, שבקושי היו אי פעם בבית כנסת, מדברים כל היום על קדושה. הם יודעים בדיוק, איזה מקומות קדושים יש, ולמה המקומות קדושים, ומה צריך לעשות איתם והם בטוחים שהם מדברים בשליחותו של אלוהים.

ובאשר לקיום מצוות, למרות בורותם בערכי היהדות ובתלמוד תורה, הם יודעים לצטט הבטחות אלוהיות מהתורה ואפילו התלמוד „שגור“ על פיהם, והם יודעים כמובן לצטט: „ישראל, אף על פי שחטא – ישראל הוא“ ולכן מידת נאמנותם לעקרונות דת משה אינה משמעותית לדידם.

אבל את מה שהם לא למדו לצטט, אלו נביאי ישראל, ובעיקר נבואות התוכחה. ואולי את זה הם היו צריכים ללמוד?

שבת שלום