-- Schwerpunkt: Juden in Deutschland
Judentum und Israel
haGalil onLine - http://www.hagalil.com

haGalil online

Mercer's Studie zur Lebensqualität: Jerusalem 121

Die Schweizer, die Deutschen und die Österreicher sind die glücklichsten Menschen der Welt, wenn man der Mercer Studie zum weltweiten Vergleich der Lebensqualität Glauben schenken will...

In einer gerade veröffentlichten Studie wurden 350 Städte miteinander verglichen und auf 215 Plätze verteilt. Dabei wurden auf den ersten zehn Plätzen drei schweizer (Zürich, Genf, Bern) , eine österreichische (Wien) und drei deutsche Städte (Düsseldof, München, Frankfurt) plaziert. Auch Kopenhagen, Stockholm, Oslo und Amsterdam liegen ganz weit vorne, ebenso wie Barcelona und New York oder auch Nürnberg und Lyon.

Im Mittelfeld liegen Tel Aviv (104) und Jerusalem (121) . Die schlechtesete Lebensqualität hat Bagdad (Platz 215).
Für die Studie wurden 39 Kriterien beurteilt. Dazu gehören politische, soziale und wirtschaftliche Aspekte, Gesundheitsversorgung, Bildungs- und Verkehrsangebote sowie die persönliche Sicherheit.

Im Bereich der persönlichen Sicherheit liegt Europa vorne. Am sichsten lebt es sich in Luxemburg (Platz 1), in Bern und in Genf. Tel Aviv liegt auf Platz 179. Jerusalem teilt sich mit Beiruth den 199 Platz.

Das Maß der Dinge ist bei der Mercer Rate die Stadt New York mit 100 Punkten. Zürich, die Nummer eins, erreicht 108 Punkte. Das Schlusslicht Bagdad, landet mit 13,5 Punkten auf Platz 215.

http://www.mercer.com

Amsterdam 13e plaats leefkwaliteit in de wereld
EK-steden Zürich, Wenen en Genève beste leefcomfort


Europese steden geven de toon aan in de wereldwijde classificaties van steden met de beste leefkwaliteit. Zürich staat net als in 2007 op de eerste plaats en Bagdad op de laatste. Nederland neemt een 13e plek in. Dit blijkt uit het jaarlijkse mondiale Quality of Living Survey van Mercer over 215 steden. Luxemburg is de veiligste stad.

Amsterdam blijft daarmee op dezelfde plek staan als vorig jaar. Zürich wordt gevolgd door Wenen en Genève. Daarop volgen Vancouver en Auckland. De steden met de slechtste leefkwaliteit zijn Ndjamena (Tsjaad), Khartoem (Soedan), Brazzaville (Congo) en Bangui (Centraal-Afrikaanse Republiek). De laatste plaats is voor Bagdad (Irak).

“Ondernemingen staan voortdurend voor de uitdaging om nieuwe markten aan te boren, hun activiteiten uit te breiden en nieuwe werknemers te werven en strategisch in te zetten,” aldus Jelderik Schutz, Business Leader Information Product Solutions bij Mercer: “Het is daarom essentieel om passende toelagen te bieden, die zijn aangepast aan de plaatselijke kosten en leefkwaliteit. De persoonlijke veiligheid en die van het gezin zijn cruciaal bij de overwegingen van werknemers om een buitenlands avontuur aan te gaan.”

De Zwitserse en Duitse steden geven de toon aan in Europa. Beide landen zijn met drie steden vertegenwoordigd in de top 10. Praag is de best scorende Oost-Europese stad (71). De laagst geklasseerde Europese stad is Minsk in Wit-Rusland op plaats 183. De levensstandaard in de Oost-Europese steden loopt echter wel in op die van de West-Europese steden, vergeleken met voorgaande jaren. Binnen Noord- en Zuid-Amerika voeren de Canadese steden de boventoon, met Vancouver aan top. Van de Verenigde Staten staat Honolulu het hoogst en New York het laagst (49). Van Zuid- en Midden-Amerika staat Montevideo net als in 2007 bovenaan.

Kaapstad (80) is in de regio Midden-Oosten en Afrika de stad met de beste leefkwaliteit, gevolgd door Dubai (83). Van de 25 laagst geklasseerde steden liggen er 18 in Afrika, waaronder Lagos, Port Harcourt en Bangui. Jelderik Schutz: “Tal van regio’s binnen het Midden-Oosten hebben enorm geprofiteerd van de overheidsinvesteringen in infrastructuur, volksgezondheid en sanitair. Daarom stijgen ze op de lijst.” Van de Aziatische steden is Singapore (32) de hoogst scorende. Daarmee blijft het net de Japanse steden voor.

Veiligheid

In het onderzoek is eveneens gekeken naar welke steden de grootste persoonlijke veiligheid bieden. Hier voert Luxemburg de lijst aan, gevolgd door Bern, Genève en Zürich. Ook hier staat Bagdad onderaan de lijst. Amsterdam vervult op deze lijst de 22e plek.

Binnen Europa is de stad met de minste persoonlijke veiligheid Moskou (196). Zwitserland bevestigt eens te meer zijn status als een van de veiligste landen van Europa. Jelderik Schutz: “Europese steden domineren de lijst in de zin van infrastructuur, volksgezondheid en politieke stabiliteit. Binnen de regio bestaan echter zeer grote verschillen.” Net als bij leefkwaliteit scoren de Canadese steden relatief goed op het gebied van veiligheid. Dit heeft veel te maken met de lage misdaadcijfers en de stabiele politieke omgeving. Veel Zuid-Amerikaanse steden zoals Carácas, Bogotá of Port au Prince, worden nog altijd ondermijnd door misdaad en politieke en economische onrust. Ook verkeersopstoppingen en vervuiling spelen daarbij een rol.

Persoonlijke veiligheid en politieke spanningen vormen nog altijd een struikelblok in het Midden-Oosten en Afrika. Multinationals proberen dit vaak te compenseren door hun werknemers hoger te belonen en overige voorzieningen te bieden. In Oost-Azië en Oceanië is Pakistan een van de slechtst scorende bestemmingen. Singapore is eveneens op het vlak van persoonlijke veiligheid de beste locatie van Azië. Jelderik Schutz: De toegenomen politieke stabiliteit en de opmars van China en India hebben in sommige van de grote steden geleid tot een aanzienlijke verbetering van de leefkwaliteit.”

Over het Quality of Living Survey 2008

De classificatie is gebaseerd op een puntenindex, waarbij Zürich uitkomt op een score van 108 en Bagdad op 13,5. De steden worden afgezet tegen New York als basisstad, met een score van 100. In het onderzoek wordt ook gekeken naar welke steden de grootste persoonlijke veiligheid bieden. Hierbij wordt uitgegaan van een classificatie van de interne stabiliteit, misdaadcijfers, de effectiviteit van de ordehandhaving en de betrekkingen met overige landen. Het onderzoek beslaat in totaal 215 steden. De gegevens zijn grotendeels verzameld tussen september en november 2007, maar worden regelmatig bijgewerkt om gewijzigde omstandigheden te weerspiegelen. De mondiale klasseringen worden samengesteld op basis van het meest recente mondiale onderzoek naar leefkwaliteit, zoals uitgevoerd door Mercer. Voor elk van de geëvalueerde steden is een afzonderlijk verslag opgesteld. De kosten voor vergelijkende indices voor leefkwaliteit tussen een basisstad en een te vergelijken stad bedragen EUR 300 (vergelijkingen tussen meerdere steden zijn eveneens leverbaar). Het onderzoek van Mercer gaat uit van een gedetailleerde beoordeling en evaluatie van 39 sleutelfactoren voor leefkwaliteit, die zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: politieke en sociale omgeving, economische omgeving, sociaal-culturele omgeving, medische en gezondheidsfactoren, scholen en onderwijs, openbare diensten en vervoer, recreatie, consumptiegoederen, huisvesting, natuurlijke omgeving.

Over Mercer

Mercer is een vooraanstaande mondiale aanbieder van advies-, uitbestedings- en beleggingsdiensten. De consultants van Mercer bieden de klant ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken ten aanzien van voorzieningen en menselijk kapitaal, en bij het ontwerpen en beheren van ziektekostenregelingen, sociale voorzieningen en pensioenen. Mercer is marktleider op het vlak van uitbesteding van voorzieningen. De beleggingsdiensten betreffen onder meer beleggingsadviezen en multi-managerbeleggingsbeheer. Mercer heeft meer dan 17.000 mensen in dienst, verspreid over ruim 42 landen. De onderneming is een volledige dochteronderneming van Marsh & McLennan Companies, Inc., dat genoteerd staat op de beurzen van New York, Chicago en Londen (tikkersymbool: MMC).

Category: General
Posted 06/12/08 by: adminWarning: Declaration of NP_Print::doTemplateVar(&$item, $look) should be compatible with NucleusPlugin::doTemplateVar(&$item) in /homepages/20/d69932965/htdocs/hagalil/01/de/nucleus/plugins/NP_Print.php on line 47
[Printer friendly version] |
Warning: Declaration of NP_MailToAFriend::doTemplateVar(&$item, $look) should be compatible with NucleusPlugin::doTemplateVar(&$item) in /homepages/20/d69932965/htdocs/hagalil/01/de/nucleus/plugins/NP_MailToAFriend.php on line 40
[Mail to a friend]
[Möchten Sie sich anmelden und ein Benutzerkonto erstellen?]


Comments

no comments yet


Add Comments
- - -