שמיני – פרשת השבוע

 

לא רק אפיקורסים אף דתיים תוהים לפעמים, האם חשוב לבורא העולם אם ישראל מקיימים מצווה זו או אחרת. גם חכמינו כבר דנו בשאלות מעין זו. המדרש (תנחומא, ורשא, פרשת שמיני סימן ז) מספר על דיון שהתנהל בפני רבי יהודה הנשיא, שבו שאלו תלמידיו על מספר הבהמות הכשרות למאכל בניגוד לבהמות הטמאות…

Mehr …

צו – פרשת השבוע

על התקופה הקדומה של עם ישראל, זו המתוארת בתורה, אין כמעט עדויות חוץ-מקראיות. והנה יש לנו עדות מעניינת של הנביא עמוס. עמוס הוא הנביא הראשון, או הוותיק ביותר, שממנו נשתמרו לנו דבריו במקורם…

Mehr …

ויקרא – פרשת השבוע

מדרש אגדה מספר על מלך שהיה לו בן מפונק ביותר, פרא אדם חסר חינוך שליבו גס עליו. מה היה עושה הבן – היה מורגל באכילת טריפות ונבלות. רצה המלך להניא את בנו מהרגליו הרעים, חשב והחליט: יהיה בני אוכל תמיד על שולחני ובמשך הזמן ישכח הרגליו הרעים, יתרחק ממאכלות אסורים, ויתרגל לאכול כמו כולנו אך ורק מאכלות כשרים…

Mehr …