יתרו – פרשת השבוע

למי לא היתה פעם הרגשה שהוא מבקש שיקרה לו נס. או לפחות מי לא שמע פעם שמישהו אחר מבטיח לקיים מצוות או הבטחות אם יקרה לו נס מסויים. ואין לזה קשר לתרבות מסויימת או לדת מסויימת. בני האדם רוצים פשוט להאמין בניסים…

Mehr …

בשלח – פרשת השבוע

בפרשה זו אנחנו עושים הכרות עם עמלק. עם זה הינו האויב בה‘ הידיעה, האויב האולטימטיבי של עם ישראל. עד כדי כך, שהתורה אומרת לנו בפרשה זו: „מלחמה לה‘ בעמלק מדור דור“. מלחמת חורמה: „כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים“. וכל כך למה? זאת מגלה לנו ספר דברים: זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים … ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע (כה, יח)…

Mehr …

בוא – פרשת השבוע

בהמשך למכות מצרים, טבעו פרעו וכל חילו בים סוף. למעשה זו היתה המכה האחת עשרה, למרות שהיא לא הוגדרה כך. ובהקשר לזה מעניינת העובדה, שגם חכמינו זכרונם לברכה הרגישו בדיספרופורציה שבין מעשי המצרים לבין העונש שלקו בו…

Mehr …

וארא – פרשת השבוע

סיפור מכות מצרים מעורר שאלות קשות ואולי אף מביכות. לאחר שקם פרעה חדש בארץ מצרים אשר לא ידע את יוסף, היה מצב בני ישראל בכי רע. השלטונות המצריים החלו לדכא את העברים, וחמור מכך, מלכם ציווה להטביע ביאור את כל הזכרים הנולדים למיעוט העברי…

Mehr …

שמות – פרשת השבוע

 

אחד הנושאים החשובים בהגות היהודית הדתית הוא שמו של השם-יתברך. מאז ומתמיד נתנו חכמי ישראל דעתם על עניין זה ועדיין ממשיכים לדון בו. עיקר השאלות מתמקד באופיו של השם, כלומר מה פירושו של שם זה ומה הוא מבטא, ומיד בהקשר זה כדאי לעורר את השאלה, מדוע ואת מי זה מעניין ולמי חשוב לדעת את שמו…

Mehr …

ויחי – פרשת השבוע

בני יעקב חוזרים ממערת המכפלה למצרים, אחרי שהניחו את אביהם המת בקבר המשפחתי. אחי יוסף פוחדים ממנו, הם חוששים שמא ינקום בהם על הרעה שעוללו לו בזמנו. כל עוד היה אביהם חי, האמינו שיוסף לא ינקוט בכל פעולה נגדם בגלל כבוד האב. עתה, כאשר האב איננו, כך חשבו, יתעוררו ביוסף רגשות השנאה על הנסיון להרגו ולבסוף למכרו לישמעאלים…

Mehr …

וישב – פרשת השבוע

בהיסטוריה התנ“כית מופיעות שתי נשים, הקובעות את גורל עם ישראל. תמר, כלתו של יהודה, המתחפשת לזונה ומפתה את חמיה ויולדת את ממשיכיו של שבת יהודה. ורות, שאחד מצאצאיה הוא מייסד שושלת בית המלוכה הדוידי…

Mehr …