קורח – פרשת השבוע

מאז יציאת מצרים חלפו אלפי שנים וניתן היה לחשוב שהדיון בעבודת האלילים איננו אקטואלי עוד. כידוע עבודת האלילים היתה נהוגה עד סוף ימי הבית הראשון. למרות שבית המקדש היה קיים ובו השכינה, והכוהנים עבדו את ה‘ כפי שנצטוו בתורה, אבל ברוב הערים שמחוץ לירושלים, תחת כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן ניצב פסל שייצג אלוהות אלילית ושימש תחליף או תוספת לעבודת ה‘. גם בבירה עצמה לא חסרו תופעות מסוג זה…

Mehr …

שלח לך – פרשת השבוע

התורה אינה ספר היסטוריה. על כך כבר דובר רבות, לא רק באתר זה, כי אם גם על ידי חכמי ישראל מאז ומתמיד. מאחר שהתורה מלאה קטעי-מידע ורמזים, שסיבתם אינה ידועה לנו, רבו המפרשים והמסבירים.
גם הסיפור על מִרְיָם אַהֲרֹן ומשה ועַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח (במדבר יב, א)…

Mehr …

בהעלותך – פרשת השבוע

על מצוות שונות הנראות חסרות טעם, כמו למשל הדלקת נר בבית המקדש, הקמת משכן לאלוהים, הקרבת קורבנות, הילכות שחיטה, אומר המדרש כשהו מסביר את עניין השחיטה: „וכי מה איכפת לו להקדוש ברוך הוא למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן העורף (בראשית רבה פרשה מד א). לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות“…

Mehr …

בהר, בחוקותי – פרשת השבוע

לפחות מזה מאתיים שנה, וכנראה שכבר זמן רב לפני כן, קיימים ביהדות זרמים שונים, כאשר לכל זרם פוסקי הלכה שאינם תמימי דעים עם הזרמים האחרים. יש המקלים ויש המחמירים ובין אלו ואלו קיימים גוונים כמספר צבעי הקשת. איך ידע האדם החושב, זה השואף להחליט בעצמו על דרכו בחיים ואינו מסתמך בעיניים עצומות על הוראות משפחתו או מוריו, מהי הדרך אשר ילך בה…

Mehr …

אמור – פרשת השבוע

מאז שניתנה תורה מנסים המאמינים לפרש עניינים בלתי מובנים בדרך כביכול רציונלית. למשל מדוע בעלי חיים מסויימים הם כשרים ואחרים טמאים. אחד ההסברים המדרשיים של חז“ל: „אמר הקב“ה שור נרדף מפני ארי, עז נרדף מפני נמר, כבש מפני זאב, לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפין, שור או כבש או עז…“ כלומר שהטורפים אינם מתאימים להיות מוגשים על שולחן המלך. חז“ל המשיכו לפתח את הרעיון (ויקרא רבה פרשה כז), „מה הוא רחום הייה אף אתה רחום“…

Mehr …

אחרי מות / קדושים – לקט מתוך 7 שנים על פרשת השבוע

 הרמב“ם מסביר (משנה תורה, הלכות דעות, א הלכה ו‘): „קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש, מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין, ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.‏“  כלומר שלאלוהים אין תארים, כי לא ניתן לתאר אותו…

Mehr …

שמיני – פרשת השבוע

 

לא רק אפיקורסים אף דתיים תוהים לפעמים, האם חשוב לבורא העולם אם ישראל מקיימים מצווה זו או אחרת. גם חכמינו כבר דנו בשאלות מעין זו. המדרש (תנחומא, ורשא, פרשת שמיני סימן ז) מספר על דיון שהתנהל בפני רבי יהודה הנשיא, שבו שאלו תלמידיו על מספר הבהמות הכשרות למאכל בניגוד לבהמות הטמאות…

Mehr …