יתרו – פרשת השבוע

למי לא היתה פעם הרגשה שהוא מבקש שיקרה לו נס. או לפחות מי לא שמע פעם שמישהו אחר מבטיח לקיים מצוות או הבטחות אם יקרה לו נס מסויים. ואין לזה קשר לתרבות מסויימת או לדת מסויימת. בני האדם רוצים פשוט להאמין בניסים…

Mehr …

בשלח – פרשת השבוע

בפרשה זו אנחנו עושים הכרות עם עמלק. עם זה הינו האויב בה‘ הידיעה, האויב האולטימטיבי של עם ישראל. עד כדי כך, שהתורה אומרת לנו בפרשה זו: „מלחמה לה‘ בעמלק מדור דור“. מלחמת חורמה: „כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים“. וכל כך למה? זאת מגלה לנו ספר דברים: זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים … ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע (כה, יח)…

Mehr …

בוא – פרשת השבוע

בהמשך למכות מצרים, טבעו פרעו וכל חילו בים סוף. למעשה זו היתה המכה האחת עשרה, למרות שהיא לא הוגדרה כך. ובהקשר לזה מעניינת העובדה, שגם חכמינו זכרונם לברכה הרגישו בדיספרופורציה שבין מעשי המצרים לבין העונש שלקו בו…

Mehr …

וארא – פרשת השבוע

סיפור מכות מצרים מעורר שאלות קשות ואולי אף מביכות. לאחר שקם פרעה חדש בארץ מצרים אשר לא ידע את יוסף, היה מצב בני ישראל בכי רע. השלטונות המצריים החלו לדכא את העברים, וחמור מכך, מלכם ציווה להטביע ביאור את כל הזכרים הנולדים למיעוט העברי…

Mehr …