antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

DEVET BRAN
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ŽIDOVSKÉ KULTURY
02. až 25. listopad 2000

[Program in English] [Kurzfassung - Deutsch]
[ChatProgramm]

[Send a postcard from Jewish Praha]

Jüdische Buchhandlung Morascha - Zürich - Bücher zum Judentum, Ritualia...
Radio Praha!

 

 C.A.T.  INTERNATIONAL
Mgr. Pavel Chalupa, Senovážné námestí 23, 110 00 Praha 1
tel/fax: +420 2/2414 2549
GSM: +42 0602/664 036
E-mail: cat_international@hotmail.com

UVÁDÍ 

DEVET BRAN
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ŽIDOVSKÉ KULTURY
Praha, Plzen, Terezín, Trebíc, 2 až 25 listopad 2000

 Konaný pod záštitou
Místopredsedy vlády a ministra zahranicních vecí CR
Jana Kavana
a
Primátora hlavního mesta Prahy
Jana Kasla
Primátora mesta Plzne
Jirí Šnebergera 

Spoluporadatel:
Hlavní mesto Praha
Mesto Plzen
Mesto Trebíc
Mesto Terezín
Cesko-nemecký fond budoucnosti
9. Mezinárodní festival MUSICA IUDAICA
5. Pražský divadelní festival nemeckého jazyka
Obecní dum Praha 

s úcastí:
Židovská obec Praha
Židovské muzeum v Praze
Federace židovských obcí CR
Židovská  liberální unie
Bejt Praha
Velvyslanectví státu Izrael v Praze
Velvyslanectví Ruské federace v Praze
Francouzský kulturní institut v Praze
Goethe-Institut v Praze
Rakouský kulturní institut v Praze
Kulturní stredisko USA v Praze
British Council v Praze
Madarské kulturní stredisko v Praze
Polský kulturní institut v Praze
HaGalil onLine

 

DEVET BRAN – SEDM STUDNÍ

Devet bran je ve svetové literature ojedinelá a dnes již svetove proslulá próza „pražského chasida“ Jirího (Georga) Mordechaje Langra (1894 Praha – 1943 Tel Aviv).  Dosud vyšla cesky, nemecky, anglicky, polsky, a italsky.

            Jde o svet halicských chasidu kolem roku 1913 a o kontrast mezi vlažným náboženským životem asimilovaných židovských rodin ve strední Evrope a souverci na východe, kterí žili sice hmotne zaostale, zato v trvalém mystickém transu a stálé extázi, mimo cas.

            Postava pražského MaHaRaLa (rabi Jehuda ben Becalel Liva, 1512 Worms – 1609 Praha) je spojena se tremi stredoevropskými lokalitami: polskou Poznaní, moravským Mikulovem a Prahou.  Rozsahem duchovních dimenzí prevyšoval své velké soucasníky nemecké, ceské i polské.  Je renesancním filozofem, jehož geniální myšlení se vyznacovalo neobycejnou moderností.  Byl teolog, kabalista, kazatel, ucitel (Klausová synagoga), znal dejiny, matematiku, astronomii, kosmagrafii.  J.A. Komenský vycházel z jeho poznatku.

            Historikové nechávali dlouho jeho osobu bez povšimnutí, predpojatí proti serióznímu bádání kabalistického díla, byly známy pouze epizody stran Golema.  Jedno ze stežejních del popisující jeho význam napsal André Neher, profesor Štrasburské univerzity (1914 Obernai – 1988 Jerusalém), který se jím zabývá od tricátých let, v.r. 1987 vydává kniu Faust et le Maharal de Prague, Studna exilu, dialektická teologie pražského Maharala, vyd. 1966 ve Francii, ceské vydání 1991.  Kniha vzbudila pozoruhodný zájem o Maharalovo dílo i mimo Francii – v Izraeli a predevším v USA se na ni výslovne odvolávají autorí, ucitelé a vedci na universitní úrovni (Mordechaj Breuer, Byron L. Sherwim, Rivka Schatz – Uffenheimer, vydavatelé – Aaron Koula, Šlomo Mallin, Chajm Pardes – ten vydává prubežne Maharalovo dílo jako celek).  Na Hebrejské univerzite v Izraeli vyšla disertacní práce Aarona Fritze Kleinbergera (Ha – machšava ha pedagogit šel ha- Maharala mi-Prag – Maharalova pedagogická doktrina, Jeruzalém 1962).

 PROGRAM FESTIVALU
2. - 25. listopad 2000

02.–15.11. PREDEHRA pocta festivalu
16. 11. DEN SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ pocta Itzhaku Rabinovi
17. 11. DEN MOUDROSTI A  VEDENÍ pocta  Talmudu
18. 11. DEN NADEJE pocta Janu Masarykovi
19. 11. DEN DÍTETE pocta životu
20. 11. DEN SEDMERO ROUBENÍ pocta MaHaRaLovi
21. 11. DEN PÁTÉ CTVRTI pocta Viktoru Fischlovi
22. 11. DEN DEVÍTI BRAN pocta Jirímu Langrovi
23. 11. DEN STROMU pocta nadeji a dobré vuli
24. 11. DEN GHETTA pocta ponižovaným
25. 11. DEN PRINCEZNY ŠABAT pocta Tóre

PREDEHRA
2. – 15. listopad 2000

 Rudolfinum
Vila Portheimka
Národní knihovna
Divadlo Archa
Novomestská radnice

Rudolfinum:Ceská filharmonie, Pražský filharmonický sbor  /CR/ Praha, 2.11 MI
-koncert urcený pouze pro cleny cestného výboru festivalu
-po koncertu malý banket

Vila Portheimka:Vernisáž výstavy fotografií Edwarda Serotta , /Nemecko/
     Zuzana Dostálová, Martin Zelenka- Rossini-Duo, 17.00 hod.   Praha,  2.11

Divadlo Komedie: Pavel Fieber – židovské písne  Praha,  9.11

Divadlo Archa: The S.E.M. Ensemble a Eva Drízgová /USA, CR /
Praha, 15.11 MI

Novomestská radnice: Undine Hradil – vernisáž výstavy  /Nemecko / D. Dostálová   Praha, 15.11

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
16. listopad 2000

 Divadlo na Vinohradech

 Oficiální zahájení Mezinárodního festivalu židovské kultuy predstavením Izraelského Národního divadla HABIMAH, Berthold Brecht: Kavkazký krídový kruh.

Divadlo na Vinohradech, Praha                        19.00 hod.
Po predstavení recepce.
Slavnostní projev pronese pan primátor hlavního mesta Prahy Jan Kasl, dále clenové cestného výboru, zástupci partneru, oficiální hosté a úcinkující.

 DEN MOUDROSTI A VEDENÍ
17. listopad 2000

 Klementinum

  Klementinum – reditelská chodba Národní knihovny CR               17.00 hod.
Vernisáž výstavy fotografií Achaba Heidlera a vzácných židovských tisku z archivu Národní knihovny a Židovského muzea v Praze + April duo

DEN NADEJE
18. listopad

Divadlo v Celetné
Španelská synagoga
Divadlo Komedie

Divadlo v Celetné, loutkové div. predstavení  pro deti - I.B.Singer, „Lví mléko“, Divadelní spolek Kašpar /CR/ 14.00 hod.

Divadlo Komedie, divadelní predstavení  – „Theater in der Vorburg, „Sbohem motýlku“ /Nemecko/       20.00 hod.

Španelská synagoga, koncert  MI - Kantor Ira S. Bigeleisen – bas /USA/  Harold Lester – klavír /GB/ 20.00 hod.

 DEN DÍTETE
19. listopad 2000

Vzdelávací a kulturní centrum Židovského muzea (  VKC ŽM )
Španelská synagoga
Jeruzalémská synagoga
Divadlo na Fidlovacce
Divadlo v Celetné
Rock Café
Palác Akropolis
Lucerna music bar
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN,
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut

Dopolední cást:
VKC  ŽM : prednáška „Význam Lauderovy nadace“, PhDr. Leo Pavlát, reditel                Židovského muzea v Praze /CR/


odpolední cást:
Zahájení prehlídky filmu se židovskou tematikou ve Francouzském kulturním institutu.  Celkem se po dobu konání festivalu odpromítá na 90 snímku – 60 dokumentárních, 30 hraných /Izrael, Madarsko, USA, Francie, Nemecko, Polsko, Rusko, Rakousko, CR, Velká Britanie/
Divadlo v Celetné: predstavení „Dobrý den, Buzja“/Rusko/ + V. Neuwirthová,  Královna Ester divadelní soubor Feigele /CR/  14.00 hod.

Vecerní cást:
Divadlo na Fidlovacce: muzikál  „Šumar na streše“ /CR/               19.30 hod.

Jeruzalémská synagoga:Vernisáž výstavy M. Stránského /CR/ + Erwin Trio, Schulhoff, Concertino /CR/,        17.00 hod.

Španelská synagoga: koncert  Sefardské inspirace, J. Lewitová a V. Merta, /CR/               19.00 hod.

Lucerna music bar: P. Šporcl, A. Filimonov, M.Svoboda, Livnat brothers -  jazzový koncert, /CR, Izrael/                        21.00 hod.

Palác Akropolis: koncert – K. Kolcová + Umelci v hladovení          20.00 hod.

Doprovodný program:
porady Ceské televize a Ceského rozhlasu
Plzen –Alfa: divadelní predstavení - Theater in der Vorburg , „Sbohem motýlku“ /Nemecko/   15.00 hod.

DEN SEDMERO ROUBENÍ
20. listopad 2000

VKC-ŽM
Španelská synagoga
Divadlo v Celetné
Futurum Music Bar
Španelský sál – Pražský hrad
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN,
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut
 

Dopolední cást:
VKC ŽM : prednáška „ Moderní antisemitismus“ , Dr. Zdenek Zboril, profesor Karlovy university 

Odpolední cást:
Filmová prehlídka
Sál Židovské radnice: seminár a koncert prof. Zuzany Ružickové /CR/– pocta Wande Landowské,     17.00 hod.

Vecerní cást:
Španelská synagoga: koncert z díla barokních mistru -  John Holloway, Barbara Maria Willi, Noemi Kiss/Anglie, Nemecko,Madarsko/                   19.00 hod.

Roxy:  divadelní predstavení – „Konec sveta v salónu Gogo (príbehy z kabaretu)“scénár: Michal Láznovský a kolektiv, Divadlo na Voru /CR, Francie/ + koncert ceské klezmer kapely  Klec,/CR/,     19.30 hod.

Futurum Music Bar: koncert klezmer kapel: Klezmorim /Nemecko/, Kroke /Polsko/, Shlomo band /Rakousko/, K. Kolcová+Umelci v hladovení/CR/          20.00 hod.

Divadlo v Celetné: divadelní predstavení - L. Fuchs, „Pan Theodor Mundstock“,               19.00 hod.

Španelský sál: Los Angeles Zimriyah Chorale & Chorale Society of Southern California, L. K. McNight, Ira Bigeleisen, H. Lester, A. Striple /USA, GB/- MI

Doprovodný program:
Porady Ceské televize a Ceského rozhlasu.
Plzen
Velká synagoga : koncert - J. Lewitová a V. Merta, Sefardské inspirace (CR),                         19.00 hod.
Obradní sín radnice : detské divadelní predstavení -  „Dodrý den, Buzja“ (Rusko),       15.00 hod.

DEN PÁTÉ CTVRTI
21. listopad 2000

 VKC ŽM
Národní divadlo – Kolowratský palác
ROXY
Futurum Music Bar
Studio Ypsilon
Španelská synagoga
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN,
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut

Dopolední cást:
Prednáška: „Pražské židovské mesto“, Arno Parík /CR/
Prednáška z cyklu „Rabínské osobnosti-Pražský MaHaRaL“, Dr. V. Sadek
Prohlídka mest Plzne a Trebíce.

Odpolední cást:
Filmová prehlídka

Vecerní cást:
Studio Ypsilon: divadelní predstavení – K.Polácek „Vše pro firmu“ /CR/   19.30 hod.

Španelská synagoga: koncert - Alma Rosé chamber orchestra, Pavel Šporcl, /CR/           19.00 hod.

Roxy: divadelní predstavení – „Konec sveta v salónu Gogo (príbehy z kabaretu)“  scénár:Michal Láznovský a kolektiv, Divadlo na Voru /CR, Francie/ + koncert ceské klezmer kapely  Klec, /CR/19.30 hod.

Futurum Music Bar: koncert klezmer kapel - Jasha Liebermann trio /Polsko/, The Cracow Klezmer Band /Polsko/, Di Naye Kapelye /Madarsko/,      20.00 hod.

ND-Kolowratský palác: divadelní predstavení - Arnošt Goldflam, „Smlouva“,                 19.00 hod.

 
Doprovodný program:
Porady Ceské televize a ceského rozhlasu.
Deasanace St. Mesto – Parížská ulice, projekce fotografií puvodních objektu na soucasné budovy na stejním míste,                  24.00 hod.

Plzen
Velká synagoga – koncert klezmer kapel : Klezmorim /Nemecko/, Kroke /Polsko/, K. Kolcová+Umelci v hladovení /CR/                           19.00 hod.

Trebíc
Synagoga-Koncert John Holloway, Barbara Maria Willy, Noemi Kiss/Anglie, Nemecko, Madarsko/,   19:00 hod.

DEN DEVÍTI BRAN
22. listopad 2000

VKC-ŽM
Obecní dum
Týnská literární kavárna
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN,
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut

Dopolední cást:
Týnská literární kavárna: Verejné ctení knihy Devet bran Jirího Langra v ceštine, hebrejštine, nemcine, anglictine, francouzštine, ruštine atd.

Odpolední cást:
Filmová prehlídka

Vecerní cást:
Obecní  dum: Slavnostní vecer – galakoncert – zasvecený detem a budoucnosti / Madarsko, Polsko, USA, CR /                     20.00 hod.

Strauss Warschauer Duo, USA, P. Šporcl, P. Jiríkovský CR, + Klezmer kapely: Jascha Liebermann Trio, Kroke, The Cracow klezmer Band, Di Naye Kapelye, Shlomo band, K. Kolcová+Umelci
v hladovení

Doprovodný program:
Prímý prenos – záznam Ceské televize a Ceského rozhlasu.

Plzen
Velká synagoga, koncert „Old testament A-Capella“, Oslo Baroque Soloists Choir /Norsko/, dirigent: Shalev Ad-El /Izrael/                           19.00 hod.

DEN STROMU a SMÍRENÍ
23. listopad 2000

VKC-ŽM
Španelská synagoga
Jeruzalémská synagoga
Viola
Veletržní palác
Divadlo Komedie
Divadlo Ungelt
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN,
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut

Dopolední cást:
Témata prednášek otevrené tribuny:
                -         Chevre Kadiša
   
             -         Reforma, asimiliace
   
             -         Perspektiva 21. Století
   
             -         Soucasný stav židovských obcí, ad.

Odpolední cást:
Filmová prehlídka
park u Park hotelu    12.00 hod.
Sázení 9 stromu na míste vypravování transportu
zázemí: prostory Národní galerie – Veletržní palác
-úcastníci sázení: ministri zahr. vecí, ministri kultury, primátori /CR, Izrael, Nemecko/
Veletržní palác: pevecký koncert Terezy Mátlové  a  Olgy Cerné z díla P. Haase a  E. Shulhoffa /CR/     14.00 hod.

Vecerní cást:
Viola: divadelní predstavení – L. Malkina, „Príbehy Koljovy babicky“ /CR/     19.30 hod.

Španelská synagoga: koncert „Old testament A-capella“, Oslo Baroque Soloists Choir /Norsko/, Shalev Ad-El /Izrael/,                19.00 hod.

Divadlo Ungelt: Eva Svobodová, jazzový koncert,                         19.55hod.

Divadlo Komedie: Vecer s… aneb verejné interwiev, Shlomo band               19.00 hod.

Jeruzalémská synagoga: koncert – „Naplnení prázdna“, Ginovci z Rokycan + J.Lewitová + V.Merta + hosté                             19.00 hod.

Doprovodný program:
Porady Ceské televize a ceského rozhlasu.

Plzen
Velká synagoga: koncert -  K.L.T. Trio (CR),19.00 hod.

Obradní sín radnice: koncert, Strauss Warschauer Duo               20.00hod.

DEN GHETTA
24. listopad 2000

Terezín
Divadlo v Reznické
Holešovický pivovar
Agharta jazz club
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN,
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut

Dopolední cást:
Terezin,
Tragedie ghetta – prohlídka Terezína spojená s prednáškou o historii Terezínského ghetta
Projekce animovaného filmu: Kresby terezínských detí /CR/
koncert - M. Nostitz Quartet /CR/: P. Haas kvartet c. 3, op. 15., krest nového CD

Odpolední cást:
Filmová prehlídka

Vecerní cást:
Divadlo v Reznické: Divadelní predstavení, K. Sidon, „Latríny“/CR/  19.30 hod.

Holešovický pivovar:divadelní predstavení, Bruno Schulz, „Le Traité des Maniquines“, soubor Cosmos Kolej /Francie/     19.30hod.

Agharta: Petra Ernyei, jazzový koncert „Pocta G. Gershwinovi“/CR/   21.00 hod.

Doprovodný program:
Porady Ceského televize a Ceského rozhlasu.

DEN PRINCEZNY ŠABAT
25. listopad 2000

 Španelská synagoga
Sál Židovské radnice
Holešovický pivovar
Divadlo Archa
Francouzský kulturní institut
EVALD, MAT, PERŠTÝN
Madarské kulturní stredisko
Goethe-Institut

 Dopolední cást:
Volný program

Odpolední cást:
Filmová prehlídka

Vecerní cást:
Záverecné setkání
Spolecná sobotní vecere na PŽO - 17.30 hod.
Rozloucení s prvním rocníkem
Divadlo Archa: koncert z díla zakladatele minimalismu Steva Reicha, /GB, CR/                     20.00 hod.-MI

Holešovický pivovar: divadelní predstavení – B.Schulz: „Le Traité des Maniquines“ soubor Cosmos Kolej   19.30hod.

Španelská synagoga: koncert:- Klavírní kvartet Ludwig, /CR/ 19:00 hod.

Doprovodný program:
Porady Ceské televize a ceského rozhlasu.

haGalil onLine 30-10-2000


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved