שמות – פרשת השבוע

 

אחד הנושאים החשובים בהגות היהודית הדתית הוא שמו של השם-יתברך. מאז ומתמיד נתנו חכמי ישראל דעתם על עניין זה ועדיין ממשיכים לדון בו. עיקר השאלות מתמקד באופיו של השם, כלומר מה פירושו של שם זה ומה הוא מבטא, ומיד בהקשר זה כדאי לעורר את השאלה, מדוע ואת מי זה מעניין ולמי חשוב לדעת את שמו…

Mehr …

ויחי – פרשת השבוע

בני יעקב חוזרים ממערת המכפלה למצרים, אחרי שהניחו את אביהם המת בקבר המשפחתי. אחי יוסף פוחדים ממנו, הם חוששים שמא ינקום בהם על הרעה שעוללו לו בזמנו. כל עוד היה אביהם חי, האמינו שיוסף לא ינקוט בכל פעולה נגדם בגלל כבוד האב. עתה, כאשר האב איננו, כך חשבו, יתעוררו ביוסף רגשות השנאה על הנסיון להרגו ולבסוף למכרו לישמעאלים…

Mehr …

Was und warum wird überhaupt am Schabbat gefeiert?

Man kann das jüdische Ritual als die Kunst charakterisieren, der Zeit gültige Formen zu geben, als Architektur der Zeit. Seine meisten Begehungen – der Sabbat, der Neumond, die Festzeiten, das Sabbatjahr und das Jobeljahr hängen an einer bestimmten Stunde des Tages oder der Jahreszeit. So bringt z.B. der Abend, der Morgen oder der Nachmittag die Aufforderung zum Gebet mit sich. Die Grundtatsachen des Glaubens liegen im Bereich der Zeit. Wir gedenken an den Tag des Auszugs aus Ägypten, an den Tag als Israel am Sinai stand und unsere messianische Hoffnung ist die Erwartung eines Tages, des Endes der Tage…

Mehr …