תרומה – פרשת השבוע

בפרשה שלנו מסביר הקב“ה למשה את דרך עשיית המשכן וכליו. והנוסח החוזר הוא: „ועשית כפורת“, „ועשית שולחן“, „ועשית מנורת זהב“ ובסה“כ מופיע בפרשה שלנו הפועל „ועשית“ בגוף שני, 32 פעמים, ואילו באשר לארון הברית שבו מצויים הלוחות והתורה כתוב „ועשו ארון“. כלומר בעניין הארון שבו נמצאת תורת ישראל מדגישה התורה בלשון רבים „ועשו“. פירושו של פועל זה, שבעשייה זו יהיו שותפים כל בני ישראל…

Mehr …

Verleihung der German Jewish History Awards 2017

Sieben Deutsche, die sich um die Erinnerung an das Wirken und die Kultur deutscher Juden verdient gemacht haben, sind am Montag, dem 23. Januar, um 18.00 Uhr im Berliner Abgeordnetenhaus mit den Obermayer German Jewish History Awards ausgezeichnet worden. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 17. Mal verliehen. Die Veranstaltung fand anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags statt, der am 27. Januar begangen wird…

Mehr …

וישב – פרשת השבוע

בהיסטוריה התנ“כית מופיעות שתי נשים, הקובעות את גורל עם ישראל. תמר, כלתו של יהודה, המתחפשת לזונה ומפתה את חמיה ויולדת את ממשיכיו של שבת יהודה. ורות, שאחד מצאצאיה הוא מייסד שושלת בית המלוכה הדוידי…

Mehr …