מחאת האוהלים: שיח בירושלים

An der Hebräischen Universität zu Jerusalem: Experten diskutieren die aktuellen Proteste in Israel…

מחאת האוהלים | שיח מומחים במאהל המחאה בירושלים…